Odpovědnost: Porovnání verzí

Přejít na: navigace, hledání
d (Typo)
(Obnoveno)
Řádka 1: Řádka 1:
'''Odpovědnost''' má v právu poněkud jiný význam než v běžném jazyce, kde se jím rozumí [[povinnost]] [[osoba|osoby]] pečovat o jinou [[osoba|osobu]], o [[věc]], případně o stav nebo o vztah tak, aby jim nevznikala [[újma]]. Právní odpovědnost znamená toliko nutnost nést [[sankce|sankční]] následky svého jednání.
+
''Odpovědnost'''
 
+
má v právu poněkud jiný význam než v běžném jazyce, kde se jím rozumí
 +
[[povinnost]] [[osoba|osoby]] pečovat o jinou [[osoba|osobu]], o
 +
[[věc]], případně o stav nebo o vztah tak, aby jim nevznikala [[újma]].
 +
Právní odpovědnost znamená toliko nutnost nést [[sankce|sankční]]
 +
následky svého jednání.
 
Právní odpovědnost je založena:
 
Právní odpovědnost je založena:
# [[protiprávní jednání|protiprávním jednáním]] ([[delikt]]em) odpovědné [[osoba|osoby]] (odpovědnost za [[zavinění]], obecná odpovědnost)
+
# [[protiprávní jednání|protiprávním jednáním]] ([[delikt]]em)
# vznikem [[škoda|škodlivého]] stavu (někdy se hovoří o [[protiprávní stav|protiprávním stavu]]), za který [[osoba]] odpovídá bez ohledu na [[zavinění]] (odpovědnost za následek, objektivní odpovědnost)
+
odpovědné [[osoba|osoby]] (odpovědnost za [[zavinění]], obecná
 
+
odpovědnost, subjektivní odpovědnost)
 +
# vznikem [[škoda|škodlivého]] stavu (někdy se hovoří o [[protiprávní
 +
stav|protiprávním stavu]]), za který [[osoba]] odpovídá bez ohledu na
 +
[[zavinění]] (odpovědnost za následek, objektivní odpovědnost)
 
== Deliktní způsobilost ==
 
== Deliktní způsobilost ==
Právní odpovědnost dopadá na každého, kdo má '''deliktní způsobilost'''. Deliktní způsobilost mají všechny [[právnická osoba|právnické osoby]] a ty [[fysická osoba|osoby fysické]], jejichž mentální schopnosti (dané zejména věkem) a momentální duševní stav ([[příčetnost]]) dovolují, aby [[fysická osoba]] ''rozpoznala'' protiprávnost (škodlivost) svého jednání a mohla je ''ovládnout''. U zletilých osob, které nebyly zbaveny způsobilosti k právním úkonům, se deliktní způsobilost presumuje (tj. má se za prokázanou, dokud není prokázán opak).
+
Právní odpovědnost dopadá na každého, kdo má '''deliktní
 
+
způsobilost'''. Deliktní způsobilost mají všechny [[právnická
Nedostatek deliktní způsobilosti vždy vylučuje obecnou odpovědnost, u objektivní odpovědnosti záleží na okolnostech jejího vzniku.
+
osoba|právnické osoby]] a ty [[fysická osoba|osoby fysické]], jejichž
 
+
mentální schopnosti (dané zejména věkem) a momentální duševní stav
 +
([[příčetnost]]) dovolují, aby [[fysická osoba]] ''rozpoznala''
 +
protiprávnost (škodlivost) svého jednání a mohla je ''ovládnout''. U
 +
zletilých osob, které nebyly zbaveny způsobilosti k právním úkonům, se
 +
deliktní způsobilost presumuje (tj. má se za prokázanou, dokud není
 +
prokázán opak).
 +
Nedostatek deliktní způsobilosti vždy vylučuje obecnou odpovědnost, u
 +
objektivní odpovědnosti záleží na okolnostech jejího vzniku.
 
== Obecná odpovědnost ==
 
== Obecná odpovědnost ==
'''Obecná odpovědnost''' (odpovědnost za [[zavinění]]) se liší podle toho, byla-li jednáním [[delikvent]]a porušena [[soukromé právo|soukromoprávní]] nebo [[veřejné právo|veřejnoprávní]] [[povinnost]].
+
'''Obecná odpovědnost''' (odpovědnost za [[zavinění]], subjektivní
 
+
odpovědnost) se liší podle toho, byla-li jednáním [[delikvent]]a
[[soukromé právo|Soukromoprávní]] odpovědnost je upravena [[právní norma|právními normami]] [[soukromé právo|soukromého práva]], především [[občanský zákoník|občanským zákoníkem]]. Sankční následek může být dvojí:
+
porušena [[soukromé právo|soukromoprávní]] nebo [[veřejné
# povinnost '''uvedení do původního stavu''', '''restituce''' (''restitutio in integrum'') - např. [[omluva]], [[vydání věci]] apod.
+
právo|veřejnoprávní]] [[povinnost]].
# povinnost '''náhrady''', '''reparace''' způsobené [[újma|újmy]], a to zpravidla v penězích (relutární náhrada), výjimečně naturální (''restitutio in natura'')
+
[[soukromé právo|Soukromoprávní]] odpovědnost je upravena [[právní
 
+
norma|právními normami]] [[soukromé právo|soukromého práva]], především
 +
[[občanský zákoník|občanským zákoníkem]]. Sankční následek může být
 +
dvojí:
 +
# povinnost '''uvedení do původního stavu''', '''restituce'''
 +
(''restitutio in integrum'') - např. [[omluva]], [[vydání věci]] apod.
 +
# povinnost '''náhrady''', '''reparace''' způsobené [[újma|újmy]], a to
 +
zpravidla v penězích (relutární náhrada), výjimečně naturální
 +
(''restitutio in natura'')
 
[[veřejné právo|Veřejnoprávní]] odpovědnost může být:
 
[[veřejné právo|Veřejnoprávní]] odpovědnost může být:
# '''trestní''', za porušení [[povinnost]]i stanovené [[trestní zákon|trestním zákonem]] ([[trestný čin]]) - pouze [[fysická osoba|fysické osoby]]
+
# '''trestní''', za porušení [[povinnost]]i stanovené [[trestní
# '''přestupková''', za takové porušení veřejnoprávní [[povinnost]]i, které je [[zákon]]em označeno za [[přestupek]] - pouze [[fysická osoba|fysické osoby]]
+
zákon|trestním zákonem]] ([[trestný čin]]) - pouze [[fysická
# za '''jiný správní delikt''', pokud to stanoví zvláštní [[zákon]] - [[právnická osoba|právnické]] i [[fysická osoba|fysické osoby]]
+
osoba|fysické osoby]]
 
+
# '''přestupková''', za takové porušení veřejnoprávní [[povinnost]]i,
Následkem ([[sankce|sankcí]]) za porušení [[veřejné právo|veřejnoprávní]] [[povinnost]]i je buď [[trest]] (v případě [[trestný čin|trestní]] odpovědnosti) nebo [[sankce]] stanovená [[zákon]]em o [[přestupek|přestupcích]] nebo zvláštním [[zákon]]em o jiných [[správní delikt|správních deliktech]].
+
které je [[zákon]]em označeno za [[přestupek]] - pouze [[fysická
 
+
osoba|fysické osoby]]
Často dochází k souběhu [[soukromé právo|soukromoprávní]] a [[veřejné právo|veřejnoprávní]] odpovědnosti (''cf.'' [[adhesní řízení]]).
+
# za '''jiný správní delikt''', pokud to stanoví zvláštní [[zákon]] -
 
+
[[právnická osoba|právnické]] i [[fysická osoba|fysické osoby]]
Jak v případě [[soukromé právo|soukromoprávní]], tak [[veřejné právo|veřejnoprávní]] odpovědnosti se může odpovědný vyvinit (exkulpovat), pokud prokáže, že [[škoda|škodlivý]] následek [[zavinění|nezavinil]].
+
Následkem ([[sankce|sankcí]]) za porušení [[veřejné
 
+
právo|veřejnoprávní]] [[povinnost]]i je buď [[trest]] (v případě
 +
[[trestný čin|trestní]] odpovědnosti) nebo [[sankce]] stanovená
 +
[[zákon]]em o [[přestupek|přestupcích]] nebo zvláštním [[zákon]]em o
 +
jiných [[správní delikt|správních deliktech]].
 +
Často dochází k souběhu [[soukromé právo|soukromoprávní]] a [[veřejné
 +
právo|veřejnoprávní]] odpovědnosti (''cf.'' [[adhesní řízení]]).
 +
Jak v případě [[soukromé právo|soukromoprávní]], tak [[veřejné
 +
právo|veřejnoprávní]] odpovědnosti se může odpovědný vyvinit
 +
(exkulpovat), pokud prokáže, že [[škoda|škodlivý]] následek
 +
[[zavinění|nezavinil]].
 
== Objektivní odpovědnost ==
 
== Objektivní odpovědnost ==
Pojem '''objektivní odpovědnosti''' je poměrně nedávný [[právní institut]], který si vynutil rozvoj vědy a techniky v [[:cs:19. století|19. století]]. Lidská činnost se postupně stala tak složitou, že v mnoha případech se ukázalo nemožným nebo přinejmenším neefektivním zjišťovat, byl-li zjevně [[škoda|škodlivý]] následek (např. tráva zapálená od projíždějící parní lokomotivy) způsoben konkrétním pochybením ([[zavinění]]m) určité [[osoba|osoby]].
+
Pojem '''objektivní odpovědnosti''' je poměrně nedávný [[právní
 
+
institut]], který si vynutil rozvoj vědy a techniky v [[:cs:19.
Proto se v určitých případech stanoví objektivní odpovědnost [[osoba|osoby]] za [[škoda|škodlivý]] následek bez ohledu na [[zavinění]].
+
století|19. století]]. Lidská činnost se postupně stala tak složitou,
 
+
že v mnoha případech se ukázalo nemožným nebo přinejmenším neefektivním
Objektivní odpovědnost není obecná, tzn. lze ji vyvozovat pouze tam, kde to stanoví [[právní předpis]].
+
zjišťovat, byl-li zjevně [[škoda|škodlivý]] následek (např. tráva
 
+
zapálená od projíždějící parní lokomotivy) způsoben konkrétním
 +
pochybením ([[zavinění]]m) určité [[osoba|osoby]].
 +
Proto se v určitých případech stanoví objektivní odpovědnost
 +
[[osoba|osoby]] za [[škoda|škodlivý]] následek bez ohledu na
 +
[[zavinění]].
 +
Objektivní odpovědnost není obecná, tzn. lze ji vyvozovat pouze tam,
 +
kde to stanoví [[právní předpis]].
 
Rozlišují se dva druhy objektivní odpovědnosti:
 
Rozlišují se dva druhy objektivní odpovědnosti:
# objektivní odpovědnost s možností '''liberace'''; [[osoba]] neodpovídá, prokáže-li, že byl naplněn některý ze zákonem stanovených liberačních důvodů (např. že nemohla [[škoda|škodlivému]] následku, který [[zavinění|nezavinila]], zabránit ani s vynaložením veškerého úsilí)
+
# objektivní odpovědnost s možností '''liberace'''; [[osoba]]
# objektivní odpovědnost '''absolutní''', bez možnosti liberace - např. odpovědnost za [[nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup]]
+
neodpovídá, prokáže-li, že byl naplněn některý ze zákonem stanovených
 
+
liberačních důvodů (např. že nemohla [[škoda|škodlivému]] následku,
 +
který [[zavinění|nezavinila]], zabránit ani s vynaložením veškerého
 +
úsilí)
 +
# objektivní odpovědnost '''absolutní''', bez možnosti liberace - např.
 +
odpovědnost za [[nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup]]
 
Příklady objektivní odpovědnosti:
 
Příklady objektivní odpovědnosti:
 
* odpovědnost za [[škoda|škodu]] způsobenou provozní činností
 
* odpovědnost za [[škoda|škodu]] způsobenou provozní činností
* odpovědnost za [[škoda|škodu]] způsobenou provozem dopravních prostředků
+
* odpovědnost za [[škoda|škodu]] způsobenou provozem dopravních
* odpovědnost za [[škoda|škodu]] způsobenou tím, nad kým odpovědný vykonává dohled
+
prostředků
* odpovědnost za [[škoda|škodu]] na vnesených nebo odložených věcech např. v hotelích nebo restauracích
+
* odpovědnost za [[škoda|škodu]] způsobenou tím, nad kým odpovědný
* odpovědnost za [[škoda|škodu]] způsobenou [[nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup|nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem]] [[orgán veřejné moci|orgánu veřejné moci]]
+
vykonává dohled
 +
* odpovědnost za [[škoda|škodu]] na vnesených nebo odložených věcech
 +
např. v hotelích nebo restauracích
 +
* odpovědnost za [[škoda|škodu]] způsobenou [[nezákonné rozhodnutí nebo
 +
nesprávný úřední postup|nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním
 +
postupem]] [[orgán veřejné moci|orgánu veřejné moci]]
 
* odpovědnost za [[vada|vady]] výrobků nebo zboží
 
* odpovědnost za [[vada|vady]] výrobků nebo zboží
 
+
Odpovědnost za následek v některých (výjimečných) případech stanoví i
Odpovědnost za následek v některých (výjimečných) případech stanoví i [[veřejné právo|veřejnoprávní]] [[právní předpis|předpisy]], např. u ochrany [[životní prostředí|životního prostředí]]. Vždy je však v těchto případech přípustná liberace.
+
[[veřejné právo|veřejnoprávní]] [[právní předpis|předpisy]], např. u
 
+
ochrany [[životní prostředí|životního prostředí]]. Vždy je však v
 +
těchto případech přípustná liberace. Objektivní odpovědnost není
 +
přípustná v [[právní předpis|předpisech]] [[trestní právo|trestního
 +
práva]].
 
{{Viztéž}}
 
{{Viztéž}}
 
* [[právní povinnost]]
 
* [[právní povinnost]]
 
* [[škoda]]
 
* [[škoda]]
 
 
[[Kategorie:Základní pojmy]]
 
[[Kategorie:Základní pojmy]]

Verse z 18. 11. 2005, 21:20

Odpovědnost' má v právu poněkud jiný význam než v běžném jazyce, kde se jím rozumí povinnost osoby pečovat o jinou osobu, o věc, případně o stav nebo o vztah tak, aby jim nevznikala újma. Právní odpovědnost znamená toliko nutnost nést sankční následky svého jednání. Právní odpovědnost je založena:

 1. protiprávním jednáním (deliktem)

odpovědné osoby (odpovědnost za zavinění, obecná odpovědnost, subjektivní odpovědnost)

 1. vznikem škodlivého stavu (někdy se hovoří o [[protiprávní

stav|protiprávním stavu]]), za který osoba odpovídá bez ohledu na zavinění (odpovědnost za následek, objektivní odpovědnost)

Deliktní způsobilost

Právní odpovědnost dopadá na každého, kdo má deliktní způsobilost. Deliktní způsobilost mají všechny [[právnická osoba|právnické osoby]] a ty osoby fysické, jejichž mentální schopnosti (dané zejména věkem) a momentální duševní stav (příčetnost) dovolují, aby fysická osoba rozpoznala protiprávnost (škodlivost) svého jednání a mohla je ovládnout. U zletilých osob, které nebyly zbaveny způsobilosti k právním úkonům, se deliktní způsobilost presumuje (tj. má se za prokázanou, dokud není prokázán opak). Nedostatek deliktní způsobilosti vždy vylučuje obecnou odpovědnost, u objektivní odpovědnosti záleží na okolnostech jejího vzniku.

Obecná odpovědnost

Obecná odpovědnost (odpovědnost za zavinění, subjektivní odpovědnost) se liší podle toho, byla-li jednáním delikventa porušena soukromoprávní nebo [[veřejné právo|veřejnoprávní]] povinnost. Soukromoprávní odpovědnost je upravena [[právní norma|právními normami]] soukromého práva, především občanským zákoníkem. Sankční následek může být dvojí:

 1. povinnost uvedení do původního stavu, restituce

(restitutio in integrum) - např. omluva, vydání věci apod.

 1. povinnost náhrady, reparace způsobené újmy, a to

zpravidla v penězích (relutární náhrada), výjimečně naturální (restitutio in natura) Veřejnoprávní odpovědnost může být:

 1. trestní, za porušení povinnosti stanovené [[trestní

zákon|trestním zákonem]] (trestný čin) - pouze [[fysická osoba|fysické osoby]]

 1. přestupková, za takové porušení veřejnoprávní povinnosti,

které je zákonem označeno za přestupek - pouze [[fysická osoba|fysické osoby]]

 1. za jiný správní delikt, pokud to stanoví zvláštní zákon -

právnické i fysické osoby Následkem (sankcí) za porušení [[veřejné právo|veřejnoprávní]] povinnosti je buď trest (v případě trestní odpovědnosti) nebo sankce stanovená zákonem o přestupcích nebo zvláštním zákonem o jiných správních deliktech. Často dochází k souběhu soukromoprávní a [[veřejné právo|veřejnoprávní]] odpovědnosti (cf. adhesní řízení). Jak v případě soukromoprávní, tak [[veřejné právo|veřejnoprávní]] odpovědnosti se může odpovědný vyvinit (exkulpovat), pokud prokáže, že škodlivý následek nezavinil.

Objektivní odpovědnost

Pojem objektivní odpovědnosti je poměrně nedávný [[právní institut]], který si vynutil rozvoj vědy a techniky v [[:cs:19. století|19. století]]. Lidská činnost se postupně stala tak složitou, že v mnoha případech se ukázalo nemožným nebo přinejmenším neefektivním zjišťovat, byl-li zjevně škodlivý následek (např. tráva zapálená od projíždějící parní lokomotivy) způsoben konkrétním pochybením (zaviněním) určité osoby. Proto se v určitých případech stanoví objektivní odpovědnost osoby za škodlivý následek bez ohledu na zavinění. Objektivní odpovědnost není obecná, tzn. lze ji vyvozovat pouze tam, kde to stanoví právní předpis. Rozlišují se dva druhy objektivní odpovědnosti:

 1. objektivní odpovědnost s možností liberace; osoba

neodpovídá, prokáže-li, že byl naplněn některý ze zákonem stanovených liberačních důvodů (např. že nemohla škodlivému následku, který nezavinila, zabránit ani s vynaložením veškerého úsilí)

 1. objektivní odpovědnost absolutní, bez možnosti liberace - např.

odpovědnost za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup Příklady objektivní odpovědnosti:

 • odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností
 • odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních

prostředků

 • odpovědnost za škodu způsobenou tím, nad kým odpovědný

vykonává dohled

 • odpovědnost za škodu na vnesených nebo odložených věcech

např. v hotelích nebo restauracích

 • odpovědnost za škodu způsobenou [[nezákonné rozhodnutí nebo

nesprávný úřední postup|nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem]] orgánu veřejné moci

 • odpovědnost za vady výrobků nebo zboží

Odpovědnost za následek v některých (výjimečných) případech stanoví i veřejnoprávní předpisy, např. u ochrany životního prostředí. Vždy je však v těchto případech přípustná liberace. Objektivní odpovědnost není přípustná v předpisech trestního práva. Šablona:Viztéž