Poučení

Přejít na: navigace, hledání

Poučení je povinnou náležitostí každého rozhodnutí. Uvádí se v něm, kdy a kde lze proti rozhodnutí podat opravný prostředek, eventuálně další zákonem stanovené informace (např. že lze navrhnout výkon rozhodnutí, pokud žalovaný nesplní rozsudkem uloženou povinnost dobrovolně, nebo jaké by byly následky, kdyby účastník neuposlechl výzvy).

Poučení o opravných prostředcích se obvykle uvádí na konci rozhodnutí, po odůvodnění, poučení o sankčních následcích bývá zvykem pojmout do závěrečné části odůvodnění.

Vadné poučení není zásadně důvodem pro zrušení rozhodnutí, vede však k tomu, že se ex lege několikanásobně prodlužují lhůty k podání opravného prostředku, a Ústavní soud má ve své judikatuře tendenci posuzovat vadným poučením zaviněný chybný postup účastníka řízení benevolentně.

Chybějící poučení je častou vadou správních aktů, neboť správní úřady mají za to, že tímto způsobem odradí účastníky od napadání jejich rozhodnutí.

Vizte též