Socialistická organisace

Přejít na: navigace, hledání

Socialistická organizace, obvykle jen jako legislativní zkratka organizace, je institut kommunistického práva, který byl souborným pojmem pro "správní orgány" a právnické osoby. Byl zrušen velkou novelou občanského zákoníku č. 509/1991 Sb., ze dne 5. listopadu 1991. Pojem organizace pod vlivem angloamerického práva přežívá doposud.

Pojem socialistická organizace byl zaveden vládním nařízením č. 20/1955 Sb., o řízení ve věcech správních (správní řád). Ustanovení § 18 občanského zákoníku z roku 1964 je definovalo jako "státní, družstevní a společenské organizace, jakož i jiné organizace, jejichž činnost přispívá k rozvoji socialistických vztahů". Podle jeho § 19 "[s]ocialistické organizace vystupují v občanskoprávních vztazích svým jménem a mají majetkovou odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, pokud není stanoveno jinak." Z toho se později nesprávně dovodilo, že mají právní subjektivitu (tj. že jsou totožné s právnickými osobami).

Vizte též