Většinová vláda

Přejít na: navigace, hledání

Většinová vláda je vláda utvořená politickou stranou nebo koalicí, které má v Poslanecké sněmovně nadpoloviční většinu hlasů.

To je standardní model konstituce vlády, která má dostatek hlasů, aby získala důvěru a dosáhla přijetí svých zákonů. Ne vždy se jej však podaří dosáhnout a proto často vznikají potenciálně nestabilní vlády menšinové, které se musí opírat o toleranci oposice.

Zvláštním případem většinové vlády je velká koalice.

Jiný zvláštní případ představuje vláda, která má v Parlamentu dostatečný počet poslanců a senátorů k prosazení ústavních zákonů. Taková vláda představuje možné nebezpečí pro demokracii, neboť může své většiny zneužít a změnit kvasiústavní cestou politický systém ve svůj prospěch.

Vizte též