Zákoník mezinárodního obchodu

Přejít na: navigace, hledání

Zákoník mezinárodního obchodu (zkratka ZMO), zákon č. 101/1963 Sb., byl právní předpis upravující mezinárodní obchodní právo. Zrušen byl k 1. lednu 1992 obchodním zákoníkem.

Protože zákoník mezinárodního obchodu se neomezoval na smluvní vztahy mezi tzv. socialistickými organisacemi v různých zemích ovládaných komunistickým režimem, na rozdíl od hospodářského zákoníku přinesl standardní úpravu obchodního práva. Omezil se však víceméně na závazkové právo, domácí subjekty obchodního práva byly upraveny jinými předpisy, zejména hospodářským zákoníkem.

Na zahraniční obchod (zejména s nekomunistickými zeměmi) měly v době totality monopol podniky zahraničního obchodu (PZO), jiné socialistické organisace podle tohoto zákoníku samy obchodovat nesměly.

Vizte též