Hospodářský zákoník

Přejít na: navigace, hledání

Hospodářský zákoník (zkratka HospZ nebo HZ), zákon č. 109/1964 Sb., byl právní předpis upravující vztahy mezi subjektivisovanými podniky v podmínkách komunistické centrálně plánované ekonomiky. Zrušen byl k 1. lednu 1992 obchodním zákoníkem.

Subjektem práv podle hospodářského zákoníku byly socialistické organisace, jejichž hlavním posláním bylo plnit plán, nikoli dosahovat zisku, a které nepůsobily v podmínkách smluvní volnosti a navzájem si nekonkurovaly. Proto jsou závazkové právní vztahy hospodářským zákoníkem upraveny jen rámcově.

Zvláštností této úpravy bylo, že prodávající (v tehdejší terminologií dodavatel) byl zásadně povinen dodat kupujícímu (odběrateli) objednané zboží, a pokud tak neučinil, leželo na něm důkazní břemeno, že jeho jednání nebylo protiprávní.

Hospodářský zákoník i po své derogaci, až do 1. ledna 2001, upravoval nakládání s majektem státu.

Vizte též