Ústavní právo

Verse z 21. 6. 2014, 10:58; GP (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Ústavní právo je právní odvětví zabývající se ústavou a jejím výkladem.

Bojující demokracie

Z antidemokratické koncepce bojující demokracie vychází německý základní zákon z roku 1949, který podle svého názvu není ústavou, protože měl být prozatímní. Jedná se celkem o 4 články: Čl. 9 odst. 2 dovoluje zakázat spolky, které jsou proti „ústavnímu pořádku“ (verfassungsgemäße Ordnung), podle čl. 18, kdo zneužívá lidská práva, je ztrácí, podle čl. 21 odst. 2 politické strany, jejichž cílem je poškodit nebo odstranit „svobodný demokratický základní pořádek“ (freiheitliche demokratische Grundordnung), jsou protiústavní a konečně čl. 33 dává zmocnění, aby ze státní služby mohli být vyloučeni neloyální lidé (Berufsverbot).

Prameny ústavního práva v České republice

Vizte též

Další odkazy