Vláda: Porovnání verzí

Přejít na: navigace, hledání
(Česká republika)
Řádka 9: Řádka 9:
 
K [[prováděcí předpis|provedení]] [[zákon]]a vláda vydává [[vládní nařízení]]. Jako pozůstatek [[federace]] a v důsledku úpadku češtiny se officiálně nazývá ''nařízení vlády''. Čeština nedokáže rozlišit mezi kabinetem (sborem ministrů, anglicky [[:en:Cabinet|Cabinet]]) a vládou v širším slova smyslu.
 
K [[prováděcí předpis|provedení]] [[zákon]]a vláda vydává [[vládní nařízení]]. Jako pozůstatek [[federace]] a v důsledku úpadku češtiny se officiálně nazývá ''nařízení vlády''. Čeština nedokáže rozlišit mezi kabinetem (sborem ministrů, anglicky [[:en:Cabinet|Cabinet]]) a vládou v širším slova smyslu.
  
== Česká republika ==
+
== Vládní kancelář ==
Vládní kancelář se v ČR nazývá ''Úřad vlády ČR''. Ten se rozpadá se 4 faktické správní úřady:
+
Vládní kancelář se v ČR nazývá ''Úřad vlády ČR'', což je atypický [[správní úřad]]. Úřad vlády se rozpadá na vlastní kancelář a další 4 útvary, což jsou faktické správní úřady:
  
 +
# kabinet vedoucího úřadu vlády (VÚV)
 
# odbor vládní legislativy (OVL) – kabinet ministra pro legislativu (KML) a předsedy legislativní rady vlády (LRV)
 
# odbor vládní legislativy (OVL) – kabinet ministra pro legislativu (KML) a předsedy legislativní rady vlády (LRV)
 
# odbor kompatibility (OKOM či KOM)
 
# odbor kompatibility (OKOM či KOM)
# zmocněnec pro lidská práv (ZLP) – kabinet ministra pro lidská práva (KLP)
+
# zmocněnec pro lidská práva (ZLP) – kabinet ministra pro lidská práva (KLP)
 
# odbor pro koordinaci boje s korupcí (OKK)
 
# odbor pro koordinaci boje s korupcí (OKK)
 +
 +
Až do 28. května 2002 byl Úřad vlády České republiky normální [[kancelář]]í, obdobně jako vládní kanceláře (kanceláře [[premiér]]ů) jiných zemí. V rámci zřízení státní služby (k jejímuž vzniku dosud nedošlo) byl s okamžitou účinností Úřad vlády České republiky přeměněn na správní úřad. Důvodová zpráva to odůvodnila takto: ''"Podle dosavadní právní úpravy [§ 28 odst. 2 zákona č. 2/1969 [[Sb.]], o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (tzv. kompetenční zákon)] není Úřad vlády České republiky ústředním orgánem státní správy, v jehož čele není člen vlády. Jeho právní povaha není jasná. Podle tzv. kompetenčního zákona plní tento úřad úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády České republiky a jejích orgánů. Úřad vlády nedisponuje žádnými výkonnými oprávněními, která však budou při ústředním řízení státní služby nezbytná."'' Proti nesystémové přeměně vládní kanceláře na správní úřad nikdo nic nenamítal, a proto byla schválena.
  
 
== {{Interní odkazy}} ==
 
== {{Interní odkazy}} ==
Řádka 22: Řádka 25:
 
* [[předseda vlády]]
 
* [[předseda vlády]]
 
* [[ministr]]
 
* [[ministr]]
 +
 +
== {{Externí odkazy}} ==
 +
* [http://psp.cz/sqw/historie.sqw?o=3&T=793 Sněmovní tisk č. 793]
 +
* [http://www.mvcr.cz/sbirka/2002/zakon_05.html#castka_84 zákon č. 219/2002 [[Sb.]], kterým se provádějí změny v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a mění se zákon č. 2/1969 [[Sb.]], o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů]
  
 
[[Kategorie:Ústavní právo]]
 
[[Kategorie:Ústavní právo]]
 +
[[Kategorie:Správní právo]]
  
 
[[am:መንግሥት]]
 
[[am:መንግሥት]]

Verse z 5. 3. 2014, 16:56

Vláda je kolektivním orgánem exekutivní moci. Tvoří ji předseda vlády (nazývá se premiér, ministerský předseda nebo v některých zemích kancléř), místopředsedové vlády a řadoví členové vlády – ministři.

Členy vlády jmenuje president republiky. Vláda je odpovědná Poslanecké sněmovně, jíž ze své činnosti skládá účty mj. při pravidelných interpelacích. Sněmovma může kdykoli vyslovit vládě nedůvěru a přinutit ji tím podat demisi.

Vláda rozhoduje ve sboru hlasováním. K přijetí jejího usnesení je třeba souhlas nadpoloviční většiny všech členů vlády.

Ačkoli je vláda součástí exekutivy, není správním úřadem, nevydává správní akty a již vícekrát se proto objevily názory, že její rozhodování nepodléhá soudnímu přezkumu. Tento názor se však patrně neprosadí, neboť řada usnesení vlády, zejména pokud se týkají jmenování a odvolávání vládou jmenovaných funkcionářů, musí soudnímu přezkumu podléhat již s ohledem na ustanovení čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod; navíc bylo judikováno, že z přezkumu nejsou vyloučena ani rozhodnutí presidenta, proto není na místě očekávat, že by soudy rozhodly opačně v případě hierarchicky níže postavené vlády.

K provedení zákona vláda vydává vládní nařízení. Jako pozůstatek federace a v důsledku úpadku češtiny se officiálně nazývá nařízení vlády. Čeština nedokáže rozlišit mezi kabinetem (sborem ministrů, anglicky Cabinet) a vládou v širším slova smyslu.

Vládní kancelář

Vládní kancelář se v ČR nazývá Úřad vlády ČR, což je atypický správní úřad. Úřad vlády se rozpadá na vlastní kancelář a další 4 útvary, což jsou faktické správní úřady:

  1. kabinet vedoucího úřadu vlády (VÚV)
  2. odbor vládní legislativy (OVL) – kabinet ministra pro legislativu (KML) a předsedy legislativní rady vlády (LRV)
  3. odbor kompatibility (OKOM či KOM)
  4. zmocněnec pro lidská práva (ZLP) – kabinet ministra pro lidská práva (KLP)
  5. odbor pro koordinaci boje s korupcí (OKK)

Až do 28. května 2002 byl Úřad vlády České republiky normální kanceláří, obdobně jako vládní kanceláře (kanceláře premiérů) jiných zemí. V rámci zřízení státní služby (k jejímuž vzniku dosud nedošlo) byl s okamžitou účinností Úřad vlády České republiky přeměněn na správní úřad. Důvodová zpráva to odůvodnila takto: "Podle dosavadní právní úpravy [§ 28 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (tzv. kompetenční zákon)] není Úřad vlády České republiky ústředním orgánem státní správy, v jehož čele není člen vlády. Jeho právní povaha není jasná. Podle tzv. kompetenčního zákona plní tento úřad úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády České republiky a jejích orgánů. Úřad vlády nedisponuje žádnými výkonnými oprávněními, která však budou při ústředním řízení státní služby nezbytná." Proti nesystémové přeměně vládní kanceláře na správní úřad nikdo nic nenamítal, a proto byla schválena.

Vizte též

Další odkazy