Zákoník

(Přesměrováno z Kodex)
Přejít na: navigace, hledání

Zákoník (též kodex; lat. codex, angl. a fr. code, něm. Gesetzbuch) je zákon, který obsahuje úplnou nebo převážnou úpravu hmotného práva určitého odvětví.

V současné době tvoří součást českého právního řádu tři zákoníky:

Dříve platily rovněž:

Trestní zákoník se z historických důvodů nazývá trestní zákon, počítá se však se změnou: k tradičnímu pojmosloví se vrátila i sněmovnou v r. 2006 zamítnutá vládní předloha.

Podobně komplexní charakter jako zákoníky má např. i zákon o rodině, jímž je upraveno rodinné právo, nebo zákon o ochraně přírody a krajiny upravující právo životního prostředí.

Historie

Historicky se názvu zákoník používalo šířeji, obecně pro každý rozsáhlejší zákon nebo sbírku zákonů (např. Chammurapiho zákoník nebo Justiniánský kodex).

"From the Middle Ages to the French Revolution codification was essentially a form of recension or restatement. Broadly speaking, it was conceived as the process of re-enacting the existing corpus of legal rules governing a particular department of law in a single, dedicated instrument. As already indicated, this exercise was sometimes accompanied by a systematic attempt to remove inconsistencies and reconcile conflicts of principle. Hence the revealing official title of Gratian’s Decretum – Concordia discordantium canonum (A harmonisation of conflicting canons)."

Vizte též

Další odkazy