Poškozování státu světové socialistické soustavy

Přejít na: navigace, hledání

Poškozování státu světové socialistické soustavy podle § 99 komunistického trestního zákona byl trestný čin, odvozený analogicky podle ustanovení § 92 až 98, tzn. rozvracení republiky, teror, záškodnictví, sabotáž a podvracení republiky, v případě, že cílem útoku nebylo Československo, ale jiný komunistický stát.

Pro trestní postih se použila stejná ustanovení, jako kdyby trestný čin směřoval proti Československu.

Tento trestný čin byl k 1. červenci 1990 částečně rehabilitován zákonem č. 119/1990 Sb. o soudní rehabilitaci.

Vizte též