Nemajetková újma

Přejít na: navigace, hledání

Nemajetková újma je takový zásah do právní sféry poškozeného, který se nedotýká přímo jeho majetkových práv, ale přesto je jím právem pociťován úkorně. U fysických osob představuje nemajetkovou újmu zásah do práva na ochranu osobnosti, u osob právnických jde o porušení práva na ochranu dobrého jména právnické osoby.

Nemajetková újma bývá často doprovázena i škodou majetkovou, která vzniká buď současně, nebo později, v důsledku primární újmy (např. osoba neprávem obviněná z krádeže přijde o zaměstnání, obchodní společnost ztrácí v důsledku nepravdivých informací konkurence zákazníky atp.).

Vizte též